Рејтинг на корисник: 1 / 5

Активна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Со новиот ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПРЕМА НА ВОЗИЛОТО, ВЕЛОСИПЕДОТ
И ЗАПРЕЖНОТО ВОЗИЛО ЗА БЕЗБЕДНО УЧЕСТВО ВО СООБРАЌАЈОТ НА
ПАТИШТАТА, КАКО И НА ТРАКТОРИ ЗА БЕЗБЕДНО ИЗВРШУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ, ОДНОСНО ШУМСКИ РАБОТИ, се регулира задолжителната опрема на велосипедот.

Останува нејасно дали наведената дополнителна опрема за велосипед е исто така и задолжителна, како на пример седиште за дете.

Правилникот е излезен во Службен весник на 3 март 2010 година и стапен е во сила од 11 март 2010 година.

Прочитај го правилникот.