Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Критична маса #22 в Скопје, преку 300 учесници (потврдено бидејќи само 300 броеви имаше подготвено а многу не добија броеви), и многу насмевки. Зборови те се излишни, кога се има видео.