Критична маса

  • Две години Критична маса Скопје

    маица

     Се прославија 2 години, 25 круга по скопките улици . Се собраа десет миљарди (од оние старите со две нули) и фазла точкољупци да прослават. Она што остана е прекрсно сеќавање на почувствувана енергија на толпа весели точкари.

  • Среќен роденден Критична Маса

    Критична Маса

     Утре е роденден многу гости сакам, ако некој не дојде ќе ми биде мака. ДиЏеј Торта сам ќе дојде и концерт има, утре е роденден, НаТочак само се прима.