Мариово

  • Mariovo Off Road Experience: Enter The Wilderness

    Мариово

     Мариово, бесконечна расселеност. Ова е патешествието на учесниците на Мариово турата 2014. Нивна мисија, да го посетат Мариово, да видат прекрасни пејзажи, да си поминат забавно на место каде не биле претходно.