НаТочак

  • Две години Критична маса Скопје

    маица

     Се прославија 2 години, 25 круга по скопките улици . Се собраа десет миљарди (од оние старите со две нули) и фазла точкољупци да прослават. Она што остана е прекрсно сеќавање на почувствувана енергија на толпа весели точкари.